tillbaka till: Paddling 

En perfekt egg...
Knivar och verktyg för friluftsliv - och för köket

Nytt på sidorna
 
Om dessa sidor 

En vass kniv.
 
Det mest elementära 
Bryning 1
Vad ska vi uppnå
Bryning 2  Hur gör man? 
 
Nostalgiska sidan 

Tester
Tester, erfarenheter 
 
Knivtyper
(kompletteras efterhand)
-/Köksknivar/Kockknivar 
-Jaktknivar 
-Ostronknivar
-Maximal kraft
-Kolstål
-brynen, övr sliputrustning
-Sharpmaker 
-Långa eggar=effektiva skär
-Det vassaste som finns  görs
 med stenåldersteknik 

Fördjupning

Inledning...  
eggtyper, 
eggviknklar
 
 -stålkvalitéer  
 -skapa den perfekta eggen 
 -underhålla den perfekta...  
 -bryna med torrt bryne
Superskärpa 

Swen Rinman Vad vore en fördjupning utan en bakgrund i gammal /hantverks-/teknik?
     -brunering
     -brynstenar
Brunering

Brynen, skärpstål, polerstål
Slipmaskiner 
 - 
 -stämjärn, bildhuggarjärn 
 -yxa/såg 
 - 
Länkar, litteratur mm  

 Knivlagen